Kỳ họp có sự tham dự của Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Mặt trận Lào xây dựng đất nước và các tổ chức quần chúng cùng đông đủ đại biểu quốc hội.

Đọc diễn văn khai mạc, bà Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội, nêu rõ kỳ họp Quốc hội lần này diễn ra trong bầu không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong cả nước đang tập trung tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Đảng cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 7 của Nhà nước, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đất nước nhằm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 10 và hai ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước Lào sắp tới; quyết thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch ngân sách nhà nước tài khóa 2013-2014, gắn liền với việc tổ chức thực hiện công tác ba xây.

Chủ tịch Pany Yathotou nêu bật những thành quả của Lào trên nhiều lĩnh vực trong một năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Chính phủ như đảm bảo vững chắc ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội, hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về phát triển.

Chính phủ Lào nỗ lực chỉ đạo và giải quyết những khó khăn về kinh tế-tài chính, tiền lương bằng các chính sách, quy định, cơ chế quản lý hữu hiệu hơn trước, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững nhằm tạo bước tiến mới cho việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch ngân sách nhà nước trong tài khóa tiếp theo.

Chủ tịch Pany Yathotou cho biết tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận và thông qua những vấn đề quan trọng như thảo luận, thông qua Báo cáo của chính phủ về tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch ngân sách nhà nước tài khóa 2013-2014, phương hướng công tác năm 2014-2015 và đề nghị điều chỉnh ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm 2013-2014.

Quốc hội Lào cũng sẽ thảo luận, thông qua danh sách cử, điều chuyển thành viên Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng chính phủ; Đóng góp ý kiến ban đầu về việc quy hoạch rừng thành ba loại, đó là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn và rừng sản xuất.

Ngoài ra, Quốc hội Lào sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo về việc tổ chức thực hiện công tác năm 2013-2014 và phương hướng công tác năm 2014-2015 của Tổng kiểm toán nhà nước; thảo luận, thông qua Báo cáo về hoạt động công tác năm 2013-2014 và phương hướng công tác năm 2014-2015 của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân; Thảo luận và thông qua báo cáo về hoạt động công tác năm 2013-2014 và phương hướng công tác năm 2014-2015 của Quốc hội; thảo luận 6 Dự thảo luật, trong đó có 2 dự thảo luật mới là dự luật phòng chống nạn rửa tiền và cung cấp tiền cho mục đích gây rối và dự luật về kiểm toán độc lập cùng 4 dự luật sửa đổi, trong đó có thuế giá trị gia tăng, thuế quan.

Bên cạnh đó, Quốc hội Lào sẽ lắng nghe và trả lời các câu hỏi của đại biểu quốc hội cũng như kiến nghị của nhân dân.

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội Lào khóa 7 diễn ra từ ngày 7 đến 25/7./.