Hủy

Hòn đá Tin tức

Một Huawei khác

Một Huawei khác

Huawei đang trở nên tinh gọn hơn, đa dạng lĩnh vực hơn, nhưng ít “global” hơn.

PNJ lãi hơn 1.240 tỉ đồng sau 8 tháng

PNJ lãi hơn 1.240 tỉ đồng sau 8 tháng

8 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (Mã CK: PNJ) đạt hơn 1.240 tỉ đồng dù phải đóng cửa 6 điểm bán.