Hủy

Hợp đồng mua nhà Tin tức

  • 23/04/2013 - 10:04

    Bi hài chuyện mua nhà thời "bánh vẽ"

    Bỏ hàng tỷ đồng để mua 1 căn hộ trên giấy, nhiều khách hàng đang phải khóc dở mếu dở vì chưa nhận nhà đã thanh lý hợp đồng hoặc nhà ở thương mại có nguy cơ thành nhà ở xã hội.
  • 11/06/2012 - 08:47

    Dòng tiền chảy vào vàng tăng mạnh

    Nhà đầu tư đã tăng thêm 30% các hợp đồng mua vàng trong khi kỳ vọng tăng vào giá nông sản và hàng hóa khác đã xuống thấp nhất 5 tháng.