Hủy

Hủy niêm yết Tin tức

  • 07/03/2018 - 08:30

    Thuận Thảo trượt chân

    Với diễn biến trên, từ giữa năm 2016, cổ phiếu GTT của Thuận Thảo đã bị hủy niêm yết bắt buộc và sau đó chuyển sang sàn UPCoM.