Hủy

IBM Tin tức

  • 30/05/2017 - 12:30

    IBM trong cuộc chiến đám mây

    Dù IBM sở hữu công nghệ tốt, nhưng hãng lại chưa đơn giản hóa được cơ chế cung cấp các dịch vụ đám mây mà các doanh nghiệp khác sử dụng.
  • 05/10/2014 - 10:26

    Khi dữ liệu ngân hàng "lên mây"

    Tới năm 2016, hơn 60% các ngân hàng trên thế giới sẽ xử lý phần lớn các giao dịch trên nền tảng điện toán đám mây...