Hủy

IBM Tin tức

  • 30/05/2017 - 12:30

    IBM trong cuộc chiến đám mây

    Dù IBM sở hữu công nghệ tốt, nhưng hãng lại chưa đơn giản hóa được cơ chế cung cấp các dịch vụ đám mây mà các doanh nghiệp khác sử dụng.
Người Tiên Phong