Hủy

ICT Tin tức

  • 16/12/2015 - 13:00

    Báo động đỏ về nhân sự ngành IT

    Trong vòng 3 năm qua, số lượng công việc ngành IT tại Việt Nam đã tăng trung bình 47%/năm, nhưng số lượng nhân sự ngành này lại chỉ tăng 8%/năm.