Hủy

Ict Tin tức

  • 31/07/2020 - 17:11

    Apple considers iPhone production in Vietnam

    Representatives from Apple have inspected new workshops of Luxshare - ICT Vietnam in Bac Giang province in an attempt to shift iPhone production to the Vietnam-based workshops, reported Tien Phong Newspaper.
  • 16/12/2015 - 13:00

    Báo động đỏ về nhân sự ngành IT

    Trong vòng 3 năm qua, số lượng công việc ngành IT tại Việt Nam đã tăng trung bình 47%/năm, nhưng số lượng nhân sự ngành này lại chỉ tăng 8%/năm.