Hủy

Internet banking Tin tức

  • 11/10/2018 - 09:00

    Giảm nỗi lo về phí ngân hàng

    Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, tất cả các chủ thẻ đều đồng ý sử dụng dịch vụ phải trả phí và chấp nhận mức phí ngân hàng đưa ra.
  • 25/09/2014 - 14:42

    Ngân hàng làm thuê 'không công'

    Đua nhau triển khai dịch vụ thu tiền thuế, điện, nước, internet, ngân hàng coi đây là một trong những chương trình nhằm gia tăng giá trị cho người dùng.