Hủy

Joe Biden Tin tức

  • 17/05/2014 - 09:49

    Tướng Mỹ và Trung Quốc đáp trả nhau

    Hành động của Trung Quốc tại biển Đông đặt dấu hỏi cho việc Mỹ có thể hợp tác với Trung Quốc ở châu Á và trong vấn đề song phương hay không?
  • 03/11/2013 - 20:09

    Caravat của chính khách

    Ta có thể tìm thấy sự chuẩn mực về caravat ở giới chính khách, trên cổ các chính khách thường chỉ có 2 tông: Đỏ và Xanh da trời.