Hủy

Juan Tin tức

  • 14/04/2013 - 01:41

    Các thị trấn rực rỡ sắc màu

    Có thành phố được sơn màu xanh dương để phục vụ cho quá trình quay bộ phim Xì Trum. Cả bia mộ, nhà thờ của nó cũng được sơn phủ toàn xanh.