Hủy

K Pop Tin tức

  • 26/06/2023 - 11:26

    V-pop ra thế giới

    So với nhiều năm trước, V-pop nay dễ dàng lan tỏa hơn nhờ các nền tảng âm nhạc trực tuyến cũng như nền tảng mạng xã hội, từ TikTok đến YouTube.
  • 23/06/2023 - 08:42

    V-Pop ra thế giới

    So với nhiều năm trước, V-pop nay dễ dàng lan tỏa hơn nhờ các nền tảng âm nhạc trực tuyến cũng như nền tảng mạng xã hội, từ TikTok đến YouTube.