Hủy

Kế hoạch thoái vốn Tin tức

  • 28/04/2014 - 20:19

    PVMachino có gần 300 “con nợ”

    ĐHCĐ thường niên 2014 của CTCP Máy và Thiết bị Dầu khí (PVMachino) vừa diễn ra đã thông qua quyết định trả nốt 7,5% cổ tức của năm 2011.
Người Tiên Phong