Hủy

Khắc phục Tin tức

  • 16/07/2014 - 10:36

    Lại đứt cáp quang biển AAG

    Sự cố gây gián đoạn việc cung cấp dịch vụ của các nhà khai thác viễn thông trong khu vực trong đó có Việt Nam.