Hủy

Khách sạn Tin tức

  • 14/03/2021 - 08:00

    OYO vỡ mộng

    Chiến dịch bành trướng ra toàn cầu của ông chủ Oyo đã loạng choạng trước cả khi dịch COVID-19 bùng phát.
  • 25/02/2021 - 08:37

    Khi 5 sao xuống đất

    Khách sạn tiếp tục gánh thêm khó khăn khi giảm giá không còn là giải pháp hiệu quả.