Hủy

Khai thac than Tin tức

Kỷ nguyên mới của khai thác vàng

Kỷ nguyên mới của khai thác vàng

Ngày nay, 10 trong số 15 khu vực pháp lý khai thác hàng đầu để đầu tư đều nằm ở Bắc Mỹ, theo báo cáo của Viện Fraser công bố năm 2023.

  • 22/07/2022 - 07:30

    Nỗi đau của cát

    Khai thác cát quá mức đã dẫn đến những hậu quả môi trường - xã hội không thể vãn hồi.