Hủy

Kháng giá Tin tức

Bản tin thị trường cà phê ngày 23/10

Bản tin thị trường cà phê ngày 23/10

Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 34,4-35,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London hồi phục trong khi giá Arabica sàn ICE New York tiếp tục giảm.

Người Tiên Phong