Hủy

Khí hậu toàn cầu Tin tức

Đô thị tránh nóng

Đô thị tránh nóng

Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong 500 năm. Đó cũng là tình cảnh mà các đô thị trên toàn cầu đang và sẽ phải đối mặt.

  • 29/11/2017 - 15:28

    Rút vốn, cứu môi trường!

    Phong trào này còn tạo động lực cho những ngân hàng lớn tham gia vào hành động chống biến đổi khí hậu.
Người Tiên Phong