Hủy

Khí nhà kính Tin tức

Định giá cho khí thải

Định giá cho khí thải

Việt Nam khởi động thị trường carbon nhằm nhanh chóng đạt mục tiêu về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

  • 21/10/2018 - 18:11

    Đất nước "âm carbon"

    Trong khi nhiều quốc gia đang phấn đấu để giảm phát thải carbon, Vương quốc Bhutan đã là carbon âm: đất nước thu nạp nhiều khí nhà kính hơn là phát thải.