Hủy

Khí nhà kính Tin tức

  • 21/10/2018 - 18:11

    Đất nước "âm carbon"

    Trong khi nhiều quốc gia đang phấn đấu để giảm phát thải carbon, Vương quốc Bhutan đã là carbon âm: đất nước thu nạp nhiều khí nhà kính hơn là phát thải.