Hủy

Khí thải nhà kính Tin tức

  • 21/10/2018 - 18:11

    Đất nước "âm carbon"

    Trong khi nhiều quốc gia đang phấn đấu để giảm phát thải carbon, Vương quốc Bhutan đã là carbon âm: đất nước thu nạp nhiều khí nhà kính hơn là phát thải.
  • 26/05/2014 - 21:54

    Nồng độ khí CO2 trong khí quyển đã vượt ngưỡng mới

    Ngày 26/5, Cơ quan khí tượng học thế giới (WMO) thông báo nồng độ khí CO2 trong khí quyển đã vượt ngưỡng mới, cho thấy tính cấp bách của các nỗ lực hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên.
Người Tiên Phong