Hủy

Khu Công nghiệp Tân Phú Tin tức

  • 31/07/2012 - 22:21

    DHG thành lập tiếp công ty con

    Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 có vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Công ty sản xuất, kinh doanh bao bì nhựa, nhôm, giấy và In xuất bản phẩm.