Hủy
Kinh Doanh

Trên 3.300 tỷ đồng phát triển khu, cụm, tuyến công nghiệp Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015

Thứ Hai | 27/08/2012 14:41

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển khu, cụm, tuyến công nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015.
 
Tổng kinh phí thực hiện là 3.320,3 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách là 1.040,8 tỷ đồng và huy động vốn doanh nghiệp đầu tư là 2.279,5 tỷ đồng.

Các mục tiêu cụ thể của kế hoạch bao gồm: Tập trung hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, thu hút, lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp, lấp đầy diện tích các khu, tuyến công nghiệp hiện có; triển khai quy hoạch mới Khu công nghiệp Bình Tân và Khu công nghiệp Đông Bình đã có chủ trương của Chính Phủ phê duyệt trong giai đoạn 2011-2015 và hoàn thành kết cấu hạ tầng 3 cụm công nghiệp theo thứ tự ưu tiên là Cụm công nghiệp ở Quới An - Vũng Liêm (tập trung thí điểm), Cụm công nghiệp ở Thuận Tiến - Thuận An - Bình Minh và Cụm công nghiệp ở Tân Hòa - Tân Quới - Bình Tân.

Cụ thể, năm 2012, đôn đốc các dự án đầu tư theo cam kết trong khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 1 và san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 2; hoàn thành thực hiện đầu tư các dự án đã đăng ký hoàn thành đưa vào hoạt động, tiếp tục san lấp mặt bằng và kêu gọi đầu tư trong Khu Công nghiệp Bình Minh; tập trung giải phóng mặt bằng Tuyến công nghiệp Cổ Chiên giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án và xử lý vi phạm thực hiện dự án theo cam kết;

Hoàn thành quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Quới An, huyện Vũng Liêm; đánh giá lại năng lực lựa chọn nhà đầu tư, đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp: Thuận An, huyện Bình Minh và Tân Qưới, huyện Bình Tân; và lập quy hoạch chi tiết hai Khu công nghiệp: Bình Tân, Đông Bình - Bình Minh.

Ước tổng vốn đầu tư 460 tỷ đồng, trong đó: 173,8 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ.

Năm 2013, hoàn thành đầu tư 100% diện tích cho thuê khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 1 và hoàn thành san lấp mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 2; tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án trong Khu Công nghiệp Bình Minh; thực hiện dự án trong Tuyến công nghiệp Cổ Chiên theo cam kết của các nhà đầu tư;

Hoàn thành triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Quới An, huyện Vũng Liêm; triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp: Thuận An, huyện Bình Minh và Tân Quới, huyện Bình Tân; và đánh giá năng lực, lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp: Bình Tân, Đông Bình - Bình Minh.

Ước tổng vốn đầu tư 1.366 tỷ đồng, trong đó 467 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ.
Năm 2014, tỉnh kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 2 và cụm công nghiệp Quới An, huyện Vũng Liêm; lắp đầy 100% diện tích cho thuê trong khu công nghiệp Bình Minh; thực hiện dự án đầu tư 100% diện tích cho thuê trong tuyến công nghiệp Cổ Chiên;

Hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và kêu gọi đầu tư trong các cụm công nghiệp: Thuận An, huyện Bình Minh và Tân Quới, huyện Bình Tân; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp: Bình Tân, Đông Bình - Bình Minh.

Tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng, trong đó 400 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ.

Năm 2015, lắp đầy diện tích cho thuê trong khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 2 và cụm công nghiệp Quới An, huyện Vũng Liêm; hoàn thành đầu tư các dự án đưa vào hoạt động trong khu công nghiệp Bình Minh; kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp: Thuận An, huyện Bình Minh và Tân Quới, huyện Bình Tân; và đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp: Bình Tân, Đông Bình - Bình Minh để thu hút, kêu gọi dự án đầu tư. Ước tổng vốn đầu tư 394,3 tỷ đồng.

Nguồn UBND Vĩnh Long


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới