Hủy

Khu Công nghiệp Yên Phong Tin tức

Khu công nghiệp lại

Khu công nghiệp lại "hot"

Tỉ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp là hơn 40%, thậm chí tại một số địa phương là 20-30%.