Hủy

Khu vực đầu tư Tin tức

  • 23/12/2013 - 10:27

    GDP năm 2013 thấp hơn mục tiêu

    Theo công bố của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2013 ước tính tăng 5,42% so với năm 2012, thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 5,5% đề ra.