Hủy

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu Tin tức

  • 29/05/2014 - 12:08

    Xuất khẩu của châu Á vẫn yếu

    Xuất khẩu châu Á suy yếu là do tăng trưởng chậm chạp của hoạt động xuất khẩu sang Mỹ và dòng chảy thương mại trong khu vực.