Hủy

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu Tin tức

Kinh tế toàn cầu phập phù

Kinh tế toàn cầu phập phù

Khi các gói kích thích kinh tế sắp được rút đi, thì chuyện gì xảy ra cho nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa thể nói trước được.

  • 29/05/2014 - 12:08

    Xuất khẩu của châu Á vẫn yếu

    Xuất khẩu châu Á suy yếu là do tăng trưởng chậm chạp của hoạt động xuất khẩu sang Mỹ và dòng chảy thương mại trong khu vực.