Hủy

Kiểm điểm Tin tức

  • 25/04/2014 - 17:38

    TOEFL và TOEIC bị từ chối ở Anh

    Từ tháng 4 năm nay, sinh viên du học Anh quốc sẽ không thể thi lấy bảng điểm TOEFL hoặc TOEIC để làm căn cứ xin thị thực (visa) du học.