Hủy

Kiểm toán viên Tin tức

  • 11/04/2014 - 22:09

    Sắp kiểm toán bệnh viện Bạch Mai

    Năm nay, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán chuyên đề các nguồn thu khác của BV Bạch Mai - nơi mỗi năm thu vào khoảng 3.000 tỷ đồng.