Hủy
Kinh Doanh

VIP: Khả năng mất 19 tỷ tiền nợ từ Công ty Thiên Lộc Phú?

Thứ Tư | 26/03/2014 08:17

CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco cho biết không thể thu hồi khoản phải thu khó đòi trị giá 19 tỷ đồng từ Công ty Thiên Lộc Phú.
 

Cụ thể, theo ý kiến kiểm toán viên, từ tháng 03/2013, Công ty chưa thu được bất cứkhoản nào đối với khoản phải thu từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Thiên Lộc Phú.Trong năm 2013, VIP đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhưng vẫn chưa thu hồi được khoảnnày. Theo đó, Ban giám đốc VIP đã quyết định trích lập dự phòng phải thu khó đòi và hạchtoán vào chi phí năm 2013.

Theo giải trình của VIP, khoản tiền này Công ty Thiên Lộc Phú đã nợ từ lâu và Côngty đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhưng vẫn chưa thu hồi được. Do đó, Công ty đãtrích lập 100% giá trị khoản phải thu là 19.16 tỷ đồng và hạch toán vào chi phí năm2013.

Nguồn Công Lý


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới