Hủy

Kiến trúc xanh Tin tức

  • 25/07/2018 - 08:00

    Chiến lược XANH

    Xu thế phát triển mạnh mẽ các công trình xanh sẽ là điểm đáng chú ý nhất trên thị trường bất động sản - xây dựng tại Việt Nam.
  • 16/02/2018 - 08:30

    Xu thế xanh thắng thế

    Như một xu hướng tất yếu, các công trình xanh kết nối với thiên nhiên sẽ là diện mạo tương lai của các đô thị Việt Nam.
Người Tiên Phong