Hủy
Kiều bào

Đại hội lần thứ IV của ALOV: Mở ra thời kỳ hoạt động mới

Hải Vân Thứ Bảy | 21/09/2019 11:30

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ kiều bào.

AOL đã góp phần tích cực vào khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng đất nước.
 

Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) được tổ chức ngày 21.9.2019, tại Hà Nội ghi nhận những kết quả rất đáng khích lệ trong việc thực hiện kế hoạch của mình ở nhiệm kỳ III và đưa ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV.

Phương hướng chính
Thành công của Đại hội lần này mở ra thời kỳ hoạt động mới của ALOV và các tổ chức thành viên, góp phần tích cực vào khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng đất nước. Dù vậy, trong tình hình mới có nhiều thuận lợi lẫn thách thức đan xen, phương hướng hoạt động của Hội sắp tới được xác định với 6 nét chính.

Thứ nhất, tiếp tục triển khai và thực hiện nội dung tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Hội cần tăng cường tiếp xúc với cá nhân, tổ chức kiều bào, tận dụng từng cơ hội để thông báo tình hình trong nước, đường lối chủ trương của Đảng và Chính phủ đến kiều bào.

Thứ 2, tăng cường, củng cố vai trò cầu nối của Hội giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với đồng bào trong nước không chỉ về mặt tình cảm mà còn góp phần thúc đẩy việc làm ăn, đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao... Hội cần có kế hoạch chủ động hỗ trợ những hoạt động thường niên đã định hình như IFD của Mạng lưới du học sinh tại các nước, hỗ trợ các tổ chức đang hoạt động hiệu quả như JAVINET, hợp tác với các Hội đoàn ở các nước.

Thứ 3, kế hoạch triển khai các hoạt động trọng điểm của Hội trong thời gian tới, Hội sẽ tập trung vào 5 điểm chính. Theo đó, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Vận động Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu để triển khai đề án này với quy mô sâu rộng hơn trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tích cực đóng góp xây dựng và triển khai “Đề án chung tay hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”; Hội tiếp tục triển khai Đề án tổng thể “Nâng cao hiệu quả dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”, hoàn thành chương trình, xuất bản tài liệu dạy, học Tiếng Việt trực tiếp và trực tuyến; Hội tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Kiến trúc sư Việt kiều Pháp Nguyễn Thị Tuyết Nga trong dự án “Bảo tồn, cải tạo Cầu Long Biên”; Hội tăng cường hợp tác với Hội Liên hiệp Thanh niên Quốc tế, triển khai chương trình đào tạo tâm thức, kỹ năng mềm cho giới trẻ, chương trình phòng chống cai nghiện...; Hội chủ trì xây dựng chương trình Du lịch về nguồn và một số chương trình khác theo định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, hướng tới đối tượng là thanh thiếu niên Việt Nam ở nước ngoài.

ALOV sẽ tiếp tục mở rộng Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam.
ALOV sẽ tiếp tục mở rộng Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam.

Thứ 4, củng cố, xây dựng tổ chức Hội. Sắp tới, công tác hội viên cần được chú trọng hơn nữa, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp những cá nhân và tổ chức tâm huyết với cương lĩnh hoạt động của Hội, với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, tăng cường số lượng hội viên là kiều bào đã về định cư trong nước hoặc đầu tư kinh doanh cũng như hội viên danh dự là kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài. Mặt khác, cần tăng cường sức mạnh của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Thư ký, chọn cá nhân có đủ năng lực, tinh thần trách nhiệm để điều hành với hiệu quả cao nhất hoạt động của Hội.

Thứ 5, thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tranh thủ sự hướng dẫn và chỉ đạo của Mặt trận, kiến nghị Ủy ban chỉ đạo các tổ chức Mặt trận ở địa phương quan tâm hỗ trợ, lập và phát huy vai trò của mạng lưới ALOV tại các địa phương, giữ mối quan hệ thường xuyên với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và với các cơ quan khác; Tăng cường kết nối với tổ chức, Hội Người Việt Nam và cá nhân kiều bào tại các nước, hỗ trợ, gắn kết mạng lưới các hội cựu du học sinh nhằm thu hút trí thức, doanh nhân người Việt Nam tại các nước.

 

Thứ 6, tìm kiếm biện pháp, giải pháp tích cực và hợp pháp để tạo ra nguồn kinh phí tối thiểu, đảm bảo duy trì, phát triển các chương trình công tác của Hội. Năm 2019 và những năm tiếp theo, Hội sẽ chủ động xây dựng một số dự án, đề án, phối hợp với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện, trong khuôn khổ Điều lệ Hội cho phép và khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho bà con đầu tư, buôn bán, chuyển giao công nghệ cho các tổ chức, địa phương trong nước; thúc đẩy, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài tìm đầu ra cho sản phẩm trong nước, nhất là nông thủy hải sản, hàng thủ công nghiệp Việt Nam ra thị trường nước ngoài.

Sáu kiến nghị

Qua thực tế công tác trong năm qua, để ALOV làm tốt hơn nhiệm vụ của mình trong thời gian tới, Hội đã kiến nghị với lãnh đạo Đảng và Nhà nước một số điểm. 
Một là, Nhà nước sớm có cơ chế chính sách tổ chức tốt hơn nữa các cấp ALOV và Hội Người Việt Nam tại các nước để thu hút, tập hợp trên 4,5 triệu kiều bào và hàng triệu thân nhân trong nước.

Hai là, để công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài thiết thực, có hiệu quả, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương quan tâm xây dựng, mở rộng mạng lưới ALOV, hội thân nhân kiều bào ở các địa phương có đông kiều bào sinh sống ở nước ngoài.

Ba là, tạo thêm điều kiện cho Hội đẩy mạnh hoạt động của mình bằng nhiều phương thức khác nhau, giao cho Hội chủ trì hoặc tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện một số đề án, dự án để phát huy cao nhất tiềm năng của Hội.

Bốn là, lâu nay sự quan tâm vận động đội ngũ 400.000 trí thức, nhà khoa học Việt Nam định cư tại các nước nhưng lại chưa quan tâm đúng mức đến hàng trăm ngàn trí thức mới là những thanh niên, du học sinh tại các nước phát triển. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Chính phủ quan tâm tới nguồn nhân lực này, hỗ trợ đội ngũ này trong suốt thời gian du học, cũng như tập hợp, giới thiệu việc làm khi trở về nước; đồng thời có cơ chế để giữ liên hệ thường xuyên với những người ở lại tiếp tục học tập, làm việc tại các nước, khuyến khích họ quan tâm, đóng góp xây dựng đất nước.

Năm là, Hội được cử người tham gia các đoàn của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đi thăm các nước có đông kiều bào để tiếp xúc, nắm bắt thêm tình hình cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 

Sáu là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, Hội kiến nghị đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp hòa giải, hòa hợp dân tộc, thực hiện đại đoàn kết cả trong và ngoài nước. Nghiên cứu việc tìm kiếm, quy tập phần mộ những quân nhân Việt Nam đã ngã xuống trong chiến tranh, có nghĩa trang cho người Việt Nam không phân biệt chính kiến.

Với kết quả đạt được và kinh nghiệm đã trải qua, ALOV tin tưởng rằng, trong tình hình mới của đất nước và thế giới, với một xu thế phát triển mới, với tiềm năng to lớn của hơn 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, với sự ủng hộ, cổ vũ, tận tình của 95 triệu đồng bào trong nước, nhất định sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, chung sức chung lòng xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sẽ sớm đi đến thành công. Trong sự nghiệp đó, ALOV mong mỏi, quyết tâm đóng góp vào việc thực hiện tốt trách nhiệm mà Nhà nước và nhân dân đã giao phó.


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới