Hủy

Kiểu mới Tin tức

Người Việt bốn phương

Người Việt bốn phương

Tại Nhật, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật (VJOIN) ban đầu được thành lập với khoảng 50 thành viên, hiện tại đã có gần 500 người.

  • 01/12/2014 - 10:37

    Bùng nổ taxi kiểu mới ở châu Á

    Gặp phải phản ứng quyết liệt từ cơ quan quản lý, các dịch vụ gọi taxi bằng ứng dụng điện thoại vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ phi mã.
Người Tiên Phong