Hủy

Kiểu mới Tin tức

  • 01/12/2014 - 10:37

    Bùng nổ taxi kiểu mới ở châu Á

    Gặp phải phản ứng quyết liệt từ cơ quan quản lý, các dịch vụ gọi taxi bằng ứng dụng điện thoại vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ phi mã.