Hủy

Kim chỉ nam Tin tức

  • 02/10/2013 - 16:01

    Gạo Việt Nam không đáng bị bán rẻ

    Theo chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Đình Bích, gạo Việt Nam không đáng bị bán rẻ bởi như Thái Lan dù không hạ giá họ vẫn xuất khẩu được.