Hủy

Kim phuong Tin tức

  • 26/02/2015 - 09:19

    TP.HCM nhập siêu 160 triệu USD

    Tháng 1, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu về kim ngạch XNK cả nước, với tổng giá trị kim ngạch đạt gần 5,1 tỷ USD, theo Tổng cục Hải quan vừa công bố.