Hủy

Kim tin Tin tức

  • 18/09/2014 - 20:02

    Tái cấu trúc thị trường xuất khẩu

    Dù kim ngạch xuất khẩu (XK) tăng trưởng mạnh trong những năm qua nhưng để tăng trưởng bền vững thì phải tái cấu trúc toàn diện hoạt động này.