Hủy

Kinh doanh o to Tin tức

Khó khăn khi phụ thuộc vào kiều hối

Khó khăn khi phụ thuộc vào kiều hối

Hiện có hơn nửa triệu người Việt đang làm việc tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó điểm đến phổ biến nhất là các nền kinh tế Đông Á.

  • 25/09/2020 - 14:05

    Lãnh đạo vẹn toàn

    Cuốn sách quản trị bán chạy nhất Hoa Kỳ trao cho bạn những công cụ để “Thành-công-cả-bốn-phần”.
  • 18/08/2020 - 11:00

    Hoa lan mộng tỉ đô

    Học Thái Lan để xây dựng ngành công nghiệp hoa lan trị giá hàng tỉ đô.