Hủy
Kinh Doanh

2015 sẽ thanh tra TKV, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Hải quan

Thứ Sáu | 23/01/2015 13:56

Thanh tra Chính phủ cho biết đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách 51.583 tỷ đồng trong năm 2014.
 

Sáng 23/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo công bố kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2014 và kế hoạch 2015.

Đáng chú ý, theo Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng, trong năm 2015, cơ quan này sẽ tập trung thanh tra một số chuyên đề và các cơ quan bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, địa phương, như: Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Ngân hàng Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hải quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo… cùng với gần 20 địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Nghệ An, Ninh Thuận…

233.811 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành

Về kết quả thanh tra năm 2014, Thanh tra Chính phủ cho biết, toàn ngành đã triển khai 7.072 cuộc thanh tra hành chính và 233.811 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 51.583 tỷ đồng. tăng 104% so với năm 2013, 1.682,6 ha đất, giảm 53,8% so với năm 2013; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 13.777 tỷ đồng, 1.355,9 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3.280,5  tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.073 tập thể, 15.449 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 55 vụ việc.

Trong đó, về thanh tra hành chính, Thanh tra Chính phủ tiến hành 55 cuộc thanh tra, tập trung vào công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng của địa phương; việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn, tài sản của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và thanh tra trách nhiệm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Đến cuối 2014 đã kết thúc 44 cuộc; ban hành 27 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm số tiền 13.664 tỷ đồng, 638 ha đất; kiến nghị thu hồi 1.216 tỷ đồng, 6 ha đất; kiến nghị xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý khác 12.448 tỷ đồng, 632 ha đất; kiến nghị xem xét trách nhiệm và xử lý hành chính 28 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 7 vụ việc.

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương triển khai 7.017 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 5.340 cuộc; phát hiện vi phạm số tiền là 8.172 tỷ đồng, 2.400,5 ha đất; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 6.843 tỷ đồng, 1.676,6 ha đất; kiến nghị loại khỏi giá trị quyết toán và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 1.329 tỷ đồng, 723,9 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.073 tập thể, 15.421 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 48 vụ việc.

944.425 người kê khai tài sản

Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã tổng hợp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013, có 944.425/952.178 người kê khai tài sản, thu nhập, đạt 99,2%, tăng 0,7% so với năm 2012.

Đã công khai 914.245 bản kê khai, đạt tỷ lệ 96,8% so với số bản đã kê khai, tăng 37,4% so với năm 2012.

Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 4.431 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm, trong đó số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý là 293 người.

Xử lý 40 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 33 người bị xử lý kỷ luật hành chính bằng các hình thức như: Cảnh cáo, khiển trách, 7 người đang xem xét hình thức xử lý kỷ luật.

Trong năm 2014, thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra nội bộ, các cơ quan hành chính nhà nước đã phát hiện 134 vụ, 180 người có hành vi liên quan đến tham nhũng, cụ thể:

Đã phát hiện 63 vụ, 77 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 15,5 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 27 vụ, 25 đối tượng. Các cơ quan nhà nước phát hiện 22 vụ, 35 người có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan nhà nước đã phát hiện 41 vụ, 72 người có hành vi liên quan đến tham nhũng, tập trung chủ yếu ở ngành tài chính và ngân hàng.

93.704 đơn thư khiếu nại, tố cáo

Tổng hợp của Thanh tra Chính phủ cho biết, trong năm 2014 các cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận 234.972 đơn thư, trong đó có 93.704 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra Chính phủ đã xử lý 18.939 trong tổng số 19.319 đơn thư tiếp nhận, tăng 14,3% so với năm 2013, trong đó có 4.752 chiếm 25% đơn đủ điều kiện xử lý, 3.769 đơn khiếu nại, 317 đơn tố cáo.

Sau khi xử lý, Thanh tra Chính phủ đã có 983 văn bản chuyển đơn, 3.603 văn bản hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Các bộ, ngành tiếp nhận 24.967 đơn thư, trong đó có 13.981 đơn/10.655 vụ việc thuộc thẩm quyền. Các địa phương tiếp nhận 199.686 đơn thư, trong đó có 75.637 đơn/31.908 vụ việc thuộc thẩm quyền, 27.734 khiếu nại, 4.174 tố cáo.

Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 36.750 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đạt tỷ lệ trên 85,9%.

Nguồn VnEconomy


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới