Hủy
Kinh Doanh

5 tháng đầu năm, Chính phủ trả nợ 161.686 tỉ đồng

Mai Châu Thứ Bảy | 12/06/2021 17:03

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện trong tháng 5.2021 ước đạt 98,6 nghìn tỉ đồng; luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 667,9 nghìn tỉ đồng. Ảnh: TL.

Với ngân sách bội thu 86.000 tỉ đồng trong 5 tháng đầu năm, Chính phủ trả nợ 161.686 tỉ đồng...
 

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện trong tháng 5.2021 ước đạt 98,6 nghìn tỉ đồng; luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 667,9 nghìn tỉ đồng, bằng 49,7% dự toán, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2020.

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Liên quan đến công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tổng số vốn thoái trong 5 tháng đầu năm 2021 là 286,6 tỉ đồng, thu về 2.165 tỉ đồng. Trong đó đã thoái vốn nhà nước của 3 đơn vị thuộc quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29.6.2020 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 52,5 tỉ đồng, thu về 84,1 tỉ đồng.

Thoái vốn của tập đoàn, Tổng công ty tại 9 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, VNPT, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỉ đồng và đã thu về 2.081,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đã nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2021 mới chỉ 228 tỉ đồng. Trong khi đó, theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28.11.2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thì số dự kiến thu qua công tác cổ phần hóa, thoái vốn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp nộp vào ngân sách Nhà nước năm 2021 là 40.000 tỉ đồng. 

Vốn vay nước ngoài 

Về công tác quản lý nợ Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết từ đầu năm 2021 đến nay Chính phủ đã ký kết 1 Hiệp định với WB trị giá 84,4 triệu USD.

Đây là khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn vay từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế của Ngân hàng Thế giới và là nguồn lực bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển, thúc đẩy thực hiện các cam kết khung chính sách về kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

Ảnh:TL.
Trong tháng 5.2021 Chính phủ cũng rút vốn vay nước ngoài với số vốn 25,4 triệu USD. Ảnh:TL.

Trong tháng 5.2021 Chính phủ cũng rút vốn vay nước ngoài với số vốn 25,4 triệu USD. Như vậy, từ đầu năm 2021 đến ngày 30.5.2021 Chính phủ đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài khoảng 604 triệu USD (tương đương khoảng 13.943 tỉ đồng); sau đó, đó cấp phát khoảng 406 triệu USD và cho vay lại khoảng 198 triệu USD.

Báo cáo về trả nợ của Chính phủ trong tháng 5, Bộ Tài chính cho biết ngân sách Nhà nước đã chi khoảng 30.516 tỉ đồng trả nợ Chính phủ. Trong đó trả nợ trong nước khoảng 26.967 tỉ đồng và trả nợ nước ngoài khoảng 3.549 tỉ đồng.

Như vậy, 5 tháng đầu năm 2021 tổng trả nợ của Chính phủ vào khoảng 161.686 tỉ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 137.475 tỉ đồng và trả nợ nước ngoài khoảng 24.211 tỉ đồng.

► Tăng trưởng GDP 6 tháng 2021 dự kiến chỉ đạt 5,8%


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong