Hủy
Kinh Doanh

Ban hành Quy chế Hội đồng Quốc gia về nâng cao năng lực cạnh tranh

Thứ Tư | 10/10/2012 11:58

Hội đồng có nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các báo cáo tư vấn, kiến nghị về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh đã ký Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động; các giải pháp nhằm thực hiện phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh;

Đồng thời, giám sát đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam; những hoạt động liên quan đến những cam kết của Chính phủ Việt Nam với Liên hợp quốc và quốc tế; xây dựng báo cáo quốc gia về phát triển bền vững, báo cáo quốc gia về năng lực cạnh tranh; tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững, Hội nghị toàn quốc về nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, Hội đồng có nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các báo cáo tư vấn, kiến nghị của Hội đồng về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Thường trực Hội đồng gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và Tổng Thư ký Hội đồng.

Hội đồng có 4 Ủy ban chuyên môn gồm: Ủy ban Phát triển bền vững về kinh tế và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì;

Ủy ban Phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì; Ủy ban về Thập kỷ giáo dục vì sự nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam do lãnh đạo Bộ Ngoại giao chủ trì.

Cơ quan giúp việc của Hội đồng và Ủy ban phát triển bền vững về kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh là Văn phòng Phát triển bền vững, được thành lập và đặt tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo cơ cấu tổ chức của Ủy ban Phát triển bền vững về kinh tế và Nâng cao năng lực cạnh tranh, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là ủy viên của Ủy ban này.

Nguồn SBV

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật