Hủy
Kinh Doanh

Các doanh nghiệp ngành bảo hiểm phải công bố thông tin

Thứ Tư | 12/09/2012 16:11

Từ ngày 1/10 tới, các doanh nghiệp ngành bảo hiểm phải công bố thông tin trên website doanh nghiệp và trên báo chí.
 
Kể từ ngày 1/10 tới, theo Thông tư 125/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải công bố thông tin theo 2 cấp.

Thứ nhất, phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. Toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp, chi nhánh và kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập.

Thứ hai, phải công bố công khai trên báo Trung ương và báo địa phương nơi doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có trụ sở chính trong 3 số báo liên tiếp.

Các thông tin gồm: Báo cáo thường niên và báo cáo tài chính tóm tắt. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố công khai các thông tin, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải gửi bản chính hoặc bản sao các thông tin đã công bố đến Bộ Tài chính.

Riêng các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc diện đại chúng, ngoài việc thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư này, còn phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của loại hình doanh nghiệp đại chúng theo quy định hiện hành.

Ông Ngô Việt Trung, Phó Cục trưởng Cục quản lý & giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, hiện ngành bảo hiểm có 14 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 2 công ty tái bảo hiểm và 12 công ty môi giới bảo hiểm. Trong thời gian qua, việc công bố tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chủ yếu thực hiện trên website của công ty, với nội dung chính là báo cáo tài chính kiểm toán và ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập, còn việc công bố trên báo chí chưa được doanh nghiệp chú trọng. Một số doanh nghiệp thực hiện công bố trên báo chí, nhưng không gửi bản chính/bản sao về cho Bộ Tài chính.

Như vậy, ngoài nghĩa vụ phải công khai thông tin (trên mặt báo) của khối doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp đăng ký giao dịch, doanh nghiệp đại chúng, khối doanh nghiệp ngành bảo hiểm sẽ công khai thông tin về báo chính năm, kể từ 1/10.

Nguồn Thời báo ngân hàng


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới