Hủy
Kinh Doanh

Công ty mẹ PVT lợi nhuận sau thuế quí I gấp 4 lần cùng kỳ

Thứ Năm | 02/05/2013 11:36

Chi phí tài chính giảm mạnh khiến lợi nhuận sau thuế quí I của công ty đạt 26,9 tỷ đồng.
 
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí ( PVT) công bố kết quả hoạt động kinh doanh công ty mẹ quý I/2013 đạt 26,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Quý I/2013, doanh thu thuần đạt 444,8 tỷ đồng, giảm 21% so với quý I/2012. Giá vốn hàng bán về cung cấp dịch vụ là 399 tỷ đồng, giảm 16,6%.

Do doanh thu thuần giảm nhiều hơn mức giảm của giá vốn, lợi nhuận gộp quý I/2013 đạt 45,6 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2012.

Doanh thu tài chính đạt 10,6 tỷ đồng, giảm 17,5%. Chi phí quản lý tăng 44,5% từ 7,7 tỷ đồng lên 11 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2013. Tuy nhiên, chi phí tài chính giảm mạnh trong quý I là nguyên nhân lợi nhuận trước và sau thuế tăng 325%. Chi phí tài chính là 10,7 tỷ đồng, giảm 87% so với quý I/2012.

Lợi nhuận trước thuế đạt 35,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 26,9 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng từ 27 đồng/cổ phiếu lên 116 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: HSX, đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Dân Việt


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới