Hủy
Kinh Doanh

Công ty mua bán nợ DATC năm 2014 lãi 135 tỷ đồng

Thứ Ba | 20/01/2015 16:39

Trong đó, thu từ xử lý tài sản 10.684 triệu đồng, thu hồi nợ 2.416 triệu đồng và thu nợ do doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 10.598 triệu đồng.
 

Chiều ngày 19/1/2015, Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2014, số lượng doanh nghiệp được DATC hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng là 36 doanh nghiệp. Tổng doanh số mua nợ và tài sản là 825,47 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch và vượt 52,6% so với năm 2013. Tổng doanh thu đạt được là 1.032,36 tỷ đồng, đạt 121% so với kế hoạch, vượt 90,6% so với năm 2013. Lợi nhuận đạt được là 135 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch, tăng gấp 2,54 lần so với năm 2013; nộp ngân sách nhà nước 50 tỷ đồng.

Năm 2014, công ty DATC chủ yếu tập trung nhận bàn giao tại các doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành, Tập đoàn - Tổng công ty Nhà nước; các doanh nghiệp chuyển đổi có tài sản và nợ loại trừ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát sinh không nhiều.

Tổng số doanh nghiệp DATC tiếp nhận trong năm 2014 là 24 doanh nghiệp với tổng giá trị nợ và tài sản loại trừ là 220,54 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với thực hiện năm 2013; xử lý tài sản tại 38 doanh nghiệp với giá trị thu hồi là 23.698 triệu đồng, đạt 132% kế hoạch, vượt 56,7% so với thực hiện năm 2013. Trong đó, thu từ xử lý tài sản là 10.684 triệu đồng, thu hồi nợ 2.416 triệu đồng và thu nợ do doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 10.598 triệu đồng.

Luỹ kế từ năm 2004-2014, kết quả từ hoạt động tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu DNNN đã thực sự góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước. Tổng số doanh nghiệp đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ là 2.468 doanh nghiệp với tổng giá trị nợ và tài sản bàn giao, tiếp nhận là 3.643,22 tỷ đồng.

Cùng với đó, DATC đã tập trung xử lý tài sản, thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ nộp ngân sách Nhà nước (NSNN). Luỹ kế đến cuối năm 2014, tổng số nộp NSNN từ các hoạt động trên là 558 tỷ đồng. Trong đó, từ việc xử lý tài sản loại trừ 440,38 tỷ đồng, thu hồi nợ 20,62 tỷ đồng, thu nợ doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 96,58 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động xử lý nợ và tài sản cả năm 2014 là 734.112 triệu đồng, đạt 115% kế hoạch, tăng gấp 2,43 lần so với năm 2013. Kết quả đạt được trong hoạt động xử lý, thu hồi nợ năm 2014 đã thực sự là bước đột phá, mở đường cho các hoạt động của công ty trong những năm tiếp theo.

Đến cuối năm 2014, tổng giá trị đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác là 1.070,83 tỷ đồng, trong đó đầu tư thông qua xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính, chuyển nợ thành vốn góp có vốn cổ phần tại 87 doanh nghiệp, với giá trị vốn góp là 790,33 tỷ đồng; đầu tư trực tiếp tại 12 doanh nghiệp với giá trị 280,5 tỷ đồng.

Năm 2015, DATC đã đề ra mục tiêu tổng quát tiếp tục giữ vững sự ổn định, bền vững, tăng trưởng nhanh trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty; chủ động nghiên cứu thực hiện các phương thức mới trong mua bán, tiếp nhận nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp, quản lý vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư; khẳng định vai trò là công cụ quan trọng của Nhà nước trong xử lý nợ xấu, tái cơ cấu doanh nghiệp và phát triển thị trường mua bán nợ có tổ chức.

Cùng với đó là một số chỉ tiêu cụ thể như tổng doanh thu đạt được trong năm 2015 là 1.500 tỷ đồng, tăng 45,4% so với năm 2014; tổng giá trị góp vốn đầu tư là 126 tỷ đồng, tăng 57,5% so với năm 2014; tổng số nộp NSNN là 54 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014; tổng lợi nhuận trước thuế là 150 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2014.

Nguồn DVO/Mof


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới