Hủy
Kinh Doanh

Nhiều chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế

Thứ Tư | 08/10/2014 21:21

Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, ước tính tổng số thuế hỗ trợ cá nhân, DN năm 2015 khoảng 5.600-5.700 tỷ đồng.
 

Ngày 8/10/2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng Sông Cửu Long; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII; Cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế và nghe Chính phủ báo cáo về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bỏ khống chế với chi phí quảng cáo

Liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, Chính phủ trình Quốc hội bổ sung chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, áp dụng thuế suất 20% trong năm 2014 và 2015 đối với DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (nghiên cứu phát triển giống; trồng trọt, chăn nuôi, chế biến sản phẩm nông nghiệp) không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; và là 17% từ ngày 1/1/2016.

Bên cạnh đó, Chính phủ trình Quốc hội bổ sung lĩnh vực sản xuất sản phẩm CNHT được áp dụng ưu đãi thuế TNDN.Theo đó, thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; trường hợp đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển quy định tại khoản này nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí về đầu tư mở rộng quy định tại Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 thì được hưởng ưu đãi thuế (cả thuế suất và thời gian miễn, giảm) theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

Chính phủ cũng trình Quốc hội bổ sung quy định thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại và thực hiện giải ngân không quá 5 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Trường hợp cần đặc biệt thu hút đầu tư thì được xem xét kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% nhưng tối đa không quá 15 năm.

Đối với quy định khống chế đối với chi quảng cáo, theo tờ trình của Chính phủ đề nghị 2 phương án. Phương án 1 bỏ quy định khống chế khoản chi quảng cáo, khuyến mại, phương án 2 chỉ không chế 15% đối với chi phí quảng cáo. Chính phủ đề nghị lựa chọn phương án 2.

Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng, việc bỏ quy định khống chế tỷ lệ đối với chi phí quảng cáo sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời phù hợp với thông lệ chung của các nước trên thế giới và tạo điều kiện thuận lợi cho các bước đám phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Do vậy, các ý kiến đồng ý với phương án 1. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý chi phí cho sản xuất kinh doanh và xử lý nghiêm các hành vi gian lận trong việc hạch toán chi phí quảng cáo nhằm trốn lậu thuế…

Liên quan đến quy định xóa tiền phạt chậm nộp thuế, đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội không nhất trí và đề nghị cần cân nhắc việc xóa tiền phạt chậm nộp tiền thuế như tờ trình Chính phủ vì bản chất tiền phạt chậm nộp thuế là khoản tiền phạt do vi phạm hành chính, do đó việc xóa nợ sẽ tạo tiền lệ không tốt, không bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và không công bằng đối với DN thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Tổng số thuế hỗ trợ năm 2015 khoảng 5.600 – 5.700 tỷ đồng

Theo tính toán của Chính phủ, việc thực hiện các nội dung sửa đổi về thuế nêu trên sẽ tác động nhất định đối với ngân sách nhà nước.

Cụ thể, với thuế TNDN, dự kiến sẽ giảm thu ngân sách khoảng 2.700 tỷ đồng.Với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), theo tính toán dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 270 tỷ đồng. Tuy nhiên cùng với điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt, năm 2015 sẽ tăng thu khoảng 896 tỷ đồng.

Với thuế giá trị gia tăng (GTGT), theo tính toán dự kiến sử dụng khoảng 175 tỷ đồng/năm từ việc hoàn thuế giá trị gia tăng của tàu dùng để khai thác thủy sản xa bờ, khoảng 800 tỷ đồng/năm để hoàn thuế cho hàng hoá mua vào hoặc nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và khoảng 300 tỷ đồng hoàn thuế do bổ sung thức ăn chăn nuôi vào đối tượng không chịu thuế GTGT và giảm thu ngân sách khoảng 900-1.000 tỷ đồng/năm do thực hiện không thu thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi, phân bón.

Về xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 1/7/2013, dự kiến số tiền phạt chậm nộp được xử lý khoảng 4.800 tỷ đồng.Về thuế môn bài, theo tính toán nếu không thực hiện thu thuế môn bài từ 1/01/2015 thì dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 1.700 tỷ đồng.

Tổng hợp chung, khi thực hiện dự án Luật nêu trên, ước tính tổng số thuế hỗ trợ cá nhân, DN năm 2015 khoảng 5.600 – 5.700 tỷ đồng và mỗi năm tăng chi khoảng 1.300 tỷ đồng từ Quỹ hoàn thuế để thực hiện hoàn thuế GTGT. Tuy nhiên, việc giảm thu này chỉ xảy ra trong những năm đầu và sẽ tăng trong trung và dài hạn.

Mặt khác, số thu ngân sách cũng sẽ được bù đắp bằng việc điều chỉnh thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với các mặt hàng thuốc lá, rượu, bia, kinh doanh casino và bổ sung trò chơi trực tuyến vào đối tượng chịu thuế tại dự thảo Luật thuế TTĐB (sẽ làm tăng thu ngân sách nhà nước từ thuế TTĐB, thuế GTGT).

Cụ thể, theo ước tính, năm 2015 tăng thêm khoảng 896 tỷ đồng, năm 2016 tăng thêm khoảng 3.598 tỷ đồng, năm 2017 tăng thêm khoảng 5.341 tỷ đồng, năm 2018 tăng thêm khoảng 7.525 tỷ đồng, năm 2019 tăng thêm khoảng 10.566 tỷ đồng. Do đó, với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển từ đó tăng nguồn thu ngân sách.

“Để bù đắp được các tác động đến thu ngân sách nhà nước cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Chính phủ sẽ chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các Luật thuế mới, tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế và chống chuyển giá; tăng cường quản lý giá đối với sản phẩm vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và tổ chức thực hiện thu đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của “Luật khoáng sản”, nhất là đối với những mỏ đã và đang hoạt động, khoảng 1.300 tỷ/năm. Đồng thời sẽ điều chỉnh giá bán khí theo giá thị trường để đảm bảo lợi ích của Nhà nước”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nói.

Nguồn Thời báo ngân hàng


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới