Hủy
Kinh Doanh

Saigon Tel lãi sau thuế công ty mẹ sau soát xét giảm 2 tỷ đồng

Thứ Tư | 17/09/2014 14:04

Theo báo cáo quý 2 chưa soát xét, lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 công ty mẹ Saigon Tel là 20,7 tỷ đồng.
 

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính bán niên năm 2014 đã soát xét, lợi nhuận sau thuế 6 tháng công ty mẹ Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn (mã SGT) chỉ là 18,2 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu về doanh thu, doanh thu thuần, lợi nhuận gộp, chi phí bán hàng và chi phí quản lý không có sự thay đổi giữa hai báo cáo. Tuy nhiên, doanh thu tài chính cao hơn 1 tỷ đồng và chi phí tài chính cao hơn 3 tỷ đồng trong báo cáo soát xét.

Tài sản cuối quý II/2014 giảm nhẹ 2 tỷ đồng so với báo cáo chưa soát xét. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng thêm khoảng 150 tỷ đồng trong khi tài sản dài hạn giảm đi hơn 150 tỷ đồng. Mục các khoản phải thu khác trong tài sản ngắn hạn tăng từ gần 22 tỷ đồng lên 173 tỷ đồng. Trong khi báo cáo soát xét bán niên không ghi nhận mục phải thu dài hạn khác thì báo cáo trước đó ghi nhận mục này 151 tỷ đồng.

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của 3 cổ đông lớn nhất tại SGT là ông Đặng Thành Tâm 23,69%, CTCP Truyền thông Sắc màu Sài Gòn 21,48%, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC) 21,48%. Đến cuối quý II/2014, CTCP Truyền thông Sắc màu Sài Gòn vẫn là công ty con của Saigon Tel với tỷ lệ nắm giữ 51%.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong