Hủy
Kinh Doanh

Tập đoàn Mai Linh lỗ ròng 203 tỷ trong năm 2011

Thứ Ba | 17/04/2012 16:58

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tập đoàn này từ khi thành lập hết năm 2011 là âm 439,7 tỷ đồng, bằng 50% vốn điều lệ.
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh thông báo kết quả kinh doanh năm 2011 đã hợp nhất.

Tổng doanh thu năm 2011 đạt 3.083 tỷ đồng tăng 10% so với năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 708 tỷ đồng. Tỷ lệ lãi gộp đã giảm 4% từ mức 27% năm 2010 xuống 23% trong năm nay.

Mai Linh lỗ thuần 202,29 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng mạnh trong năm 2011 lên 563 tỷ đồng khiến chi phí tài chính trên 585 tỷ đồng.

Dư nợ ngắn hạn và dài hạn của tập đoàn tại thời điểm kết thúc năm 2011 là 4.073 tỷ đồng, bằng 83,36% tổng tài sản công ty trong đó vay nợ vay ngắn hạn là 1.246 tỷ đồng. Chi phí lãi phải trả trong năm là 563,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 đạt -196 tỷ đồng trong đó phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là 203,7 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010 Mai Linh lãi ròng 65,84 tỷ đồng.

Từ khi thành lập đến hết năm 2011, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tập đoàn này là âm 439 tỷ đồng, bằng 50% vốn điều lệ.

Mai Linh hiện có 193 tỷ đồng đầu từ dài hạn.

Báo cáo kiểm toán tập đoàn Mai Linh được công ty kiểm toán AA (American Auditing) đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần do nhiều khoản mục liên quan đến đầu tư dài hạn, chi phí trả trước và vốn góp của chủ nhà đầu tư…có thể ảnh hưởng tăng chi phí và giảm doanh thu của do vậy làm giảm lợi nhuận trên kết quả kinh doanh hợp nhất.

Ngày 25/4 , Mai Linh sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012 và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát do các thành viên này có đơn từ nhiệm.

Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011

Nguồn CafeF/Trí thức trẻ

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO