Hủy

Tập đoàn Mai Linh Tin tức

Mai Linh quy về một mối

Mai Linh quy về một mối

Sau một thời gian sắp xếp lại nội bộ, Mai Linh Group đã quy về một mối với tên mới là Tập đoàn Mai Linh.

  • 10/09/2013 - 17:14

    Mai Linh giải thể công ty cà phê

    Với lý do triển khai dự án không đạt hiệu quả, Mai Linh Miền Trung thông báo giải thể Công ty TNHH Cà phê Arabica Mai Linh.
  • 22/12/2012 - 14:53

    Mai Linh sẽ bán tài sản để trả nợ

    Trong 1 - 2 năm tới, Mai Linh sẽ thanh lý tài sản hiện có như bất động sản, cơ sở vật chất tại các địa phương,...để giải quyết các khoản nợ.