Hủy

Ký gửi Tin tức

Tỉ lệ CASA đã chạm đáy

Tỉ lệ CASA đã chạm đáy

Sự đảo chiều của xu hướng lãi suất từ tăng sang giảm đóng vai trò dẫn dắt cho việc phục hồi của tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

  • 09/03/2015 - 08:39

    Chọn kỳ hạn gửi tiền

    Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị người gửi tiền không nên chỉ chạy theo mức LS cao hay thấp mà cần tính đến một số tiêu chí khác...
  • 21/10/2014 - 13:10

    TVC lãi 2,5 tỷ đồng trong quý III

    Công ty báo lãi trong quý chủ yếu nhờ vào 2,9 tỷ đồng lãi đầu từ trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu. Quý III/2013, công ty báo lỗ 3,2 tỷ đồng.