Hủy

Ký kết liên doanh Tin tức

  • 17/06/2014 - 11:52

    Việt Nam có hơn 900 giếng dầu

    Petro Vietnam đã ký kết hơn 100 hợp đồng với nhiều công ty nước ngoài liên doanh thăm dò khai thác dầu, trong đó 61 hợp đồng vẫn đang có hiệu lực.