Hủy

Lá cà Tin tức

  • 29/05/2014 - 15:06

    Xuất khẩu gần 2 tỷ USD cà phê

    5 tháng, Việt Nam xuất khẩu 966.000 tấn cà phê với 1,96 tỷ USD, tăng 36,7% về khối lượng và tăng 29% về giá trị so cùng kỳ 2013.
  • 23/03/2013 - 10:19

    CPI tháng 3 giảm 0,19%

    So với tháng 12/2012, CPI cả nước tháng 3 tăng 2,39% và tăng 6,64% so cùng kỳ 2012.
Người Tiên Phong