Hủy

Lãi suất âm Tin tức

  • 29/01/2016 - 11:44

    Nhật Bản áp dụng lãi suất âm

    Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vừa bỏ phiếu thông qua lãi suất -0,1% với khoản dự trữ vượt mức của các tổ chức tài chính đang gửi tại đây.
  • 20/01/2015 - 09:56

    Gửi tiền ngân hàng hay mua vàng?

    Nếu bạn có 100 USD và gửi vào ngân hàng với lãi suất âm 1%, cuối năm bạn rút ra được 99 USD, nhưng với vàng, giá trị không thay đổi.