Hủy

Làm luật Tin tức

  • 14/04/2014 - 13:15

    Bầu Kiên trước ngày ra tòa

    Ông Bùi Quang Nghiêm cho biết: "Trong gần một giờ gặp gỡ, ông Kiên (Nguyễn Đức Kiên, còn gọi là bầu Kiên) nói nhiều hơn tất cả chúng tôi cộng lại".