Hủy

Lam mat Tin tức

Làm mát bền vững

Làm mát bền vững

Nhu cầu về các giải pháp làm mát bền vững đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

  • 15/03/2022 - 08:30

    Dư chấn xung đột

    Doanh nghiệp Việt Nam tìm cách giảm các tác động tiêu cực từ xung đột Nga - Ukraine và tìm những cơ hội mới.
XOR, XOR Việt Nam