Hủy

Lạng Sơn Tin tức

  • 02/01/2015 - 08:38

    Hỗ trợ Lạng Sơn 1000 tấn gạo

    1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia được cho tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3.